Počet návštevníkov:  20434
O mne
Výroba nožov
Gravírovanie loveckých zbraní
Reštaurovanie historických zbraní
Doplnky
Predaj
    Predstavenie
 

     Počas navštevovania základnej umeleckej školy som sa začal zaujímať o spracovanie rôznych materiálov najmä dreva. Strednú školu so vyštudoval v odbore umelecko-remeselné spracovanie kovov čo ovplyvnilo moje zameranie na kovy. Prax som získal okrem povinnej školskej praxe aj u zlatníckeho majstra Pavla Bólu , celý štvrtý ročník v puškárstve Hermes v Bratislave a tiež som reštauroval starožitné predmety v starožitníctve na Sasinkovej ulici v Bratislave. V nasledujúcich rokoch som študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, odbor  materiálové inžinierstvo ktoré som po štyroch semestroch zanechal kôľy štúdiu muzeológie, ktoré som úspešne ukončil v roku 2005. Zameranie mojej práce by sa dalo rozdeliť do troch hlavných smerov  a to na výrobu nožov, gravírovanie loveckých zbraní a reštaurovanie historických zbraní.

  
Roman Privrel

Kontakt :  Roman Privrel
Spojová 8. Banská Bystrica 974 01, Slovenská Republika
Tel.: 0903/ 168 012
Mail.: info@romanprivrel.com

 
     
Copyright © 2005, Miloš Vnučko